A film by Temi-Ami Williams

the king child

OBA OMO

Oba Omo

Ẹ̀jìrẹ́ ará ìṣokún.
Ẹdúnjobí,
Ọmọ ẹdun tíí ṣeré orí igi,
Ọ́-bẹ́-kẹ́ṣé-bẹ́-kàṣà,
Ó fẹsẹ̀ méjèèjì bẹ sílé alákìísa;
Ó salákìísà donígba aṣọ.
Gbajúmọ̀ ọmọ tíí gbàkúnlẹ̀ ìyá,
Tíí gbàdọ̀bálẹ̀ lọ́wọ́ baba tó bí í lọ́mọ.
Wínrinwínrin lójú orogún
Ejìwọ̀rọ̀ lojú ìyá ẹ̀.

Photographed by Joshua AKINWUMI